Thuốc dùng trong gia đình

Cây thuốc có sẵn dùng tươi nhiều khi công hiệu hơn dùng khô. Nhất là những gia đình sống xa trung tâm, thành phố, bệnh viện thì việc có 1 vườn thuốc gia đình là hữu ích trong việc sơ cứu những bệnh thông thường trước khi đến được bệnh viện. Những cây lá quanh …

Thuốc dùng trong gia đình Đọc tiếp »